32. نی نی فامیل

Posted by zahra (tehran, Iran) on 12 October 2017 in Abstract & Conceptual.

ساعت ها کمه برای نشستن و نگاه کردن به این انگشتای کوچولوی کشیده ش!
وای ناخناش عاخههه!!!
اون انگشت کوچیکه!!!!!!
ماشاالله لاقوه الابالله
اسمش بچه ی دخترعمو است:دی
هفت روز همش!
عشق!
فرشته!
بوی تنش!
نفسای تند تندش!
وای خدا چه میکنی با ما؟!؟

omid from mashhad, Iran

واااای
من عاشقِ خوردن این دست و پای نی نی کوچولوهام
...
قدم بچه ی دخترعمو مبارک باشه
...
فقط ناخن هاش رو بگیرید تا خودش و دیگران رو خط خطی نکرده
;)))

15 Oct 2017 6:44am

 

Sony Ericsson LT26ii
1/16 second
F/2.4
ISO 250
5 mm

سه

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon