تاب بازی بازی بازی

Posted by zahra (tehran, Iran) on 24 March 2018 in Landscape & Rural.

یکی از همه‌ی دوستایی ک تو جاده جواهرده پیدا کردم و کلللی باهم بازی کردیم!! با دوتا داداش بانمکش و البته دو پدر و مادر بیخیالش!
برگشت از جواهرده و سرولات در صندوقو باز گذاشتیم و نشستم صندوق و عششششق
ایناس همه اون چیزایی که بهم انرژی و زندگی میده!!!

 

Nokia 8
1/13 second
F/2.0
ISO 640
4 mm

سه

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon