گیفتانه

Posted by zahra (tehran, Iran) on 4 May 2018 in Art & Design.

جا گذاشتم تو ماشین گیفتشون رو
امروز مامان آوردش بالا
نشسته دونه دونه برا مهموناش نوشته بچم..
عاخه تو چقققدر با محبتی هدی من!؟
دور تو بگردم الهی تند و تند!
ماشاءالله

۹۷.۲.۱۴

omid from mashhad, Iran

چه کارت دعوت خوووووبی
...
انشاألله خوشبخت بشن و شاد باشن

6 May 2018 6:55am

 

HMD Global TA-1004
1/33 second
F/2.0
ISO 200
4 mm

هدی
دو

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+