Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

۹. و من بی تو چگونه نگیرد دلم

Posted by
zahra (tehran, Iran) on 3 December 2018 in Plant & Nature.

غیرطلایی ترین دوشنبه‌ی زندگی!!
در این حد که تو ماشین خوابم گرفته بود!
خیلی وقت بود دوشنبه اینجوری بی‌حال برنگشته بودم خونه!

نپرس قبلا بدون تو چیکار می‌کردم! وقتی «تو»ای در کار نباشه، بدون تو هم معنایی نداره!
ولی الان که هستی، «بدون تو» خیلی معنادار شده!

بیا و‌ باش
بیا و بمان
برای بار صدم!
البته برای بار صدم تو دلم!

۹۷.۹.۱۲

omid from mashhad, Iran

ثبت پاییزی قشنگ
...
کادر، پرسپکتیو و رنگهای زیبا

3 Dec 2018 9:19pm

fateme@@ from Dezful, Iran

چقدر جالبه که فقط برگ های همین درخت ریخته شده اند

6 Dec 2018 5:37pm